Partij voor de Dieren komt met initi­a­tiefnota voor de opvang van huis­dieren


2 oktober 2008

Partij wil af van gevonden voorwerpen beleid

Den Haag, 2 oktober 2008- Geldgebrek, capaciteitsproblemen, personeelstekorten: het is aan de orde van de dag bij diverse dierenopvangcentra in Nederland. Asielen voor honden en katten zitten iedere zomer weer vol en voor veel diersoorten bestaan er nauwelijks opvangmogelijkheden. Het geldende gevonden voorwerpen beleid waarin gemeenten verplicht zijn zwervende dieren veertien dagen te ‘bewaren’, blijkt al jaren ontoereikend om in de grote behoefte aan opvangplaatsen te voorzien. De gemeentegrensoverschrijdende aard van de opvangproblematiek vraagt om landelijke aandacht. De Partij voor de Dieren werkt daarom aan een initiatiefnota om te komen tot een betere aanpak.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 75.000 honden en katten opgevangen. Het aantal knaagdieren, konijnen en andere diersoorten dat in opvangcentra belandt is onbekend. Voor deze dieren bestaan vrijwel geen structurele voorzieningen. Afgelopen zomer heeft Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een serie werkbezoeken afgelegd door heel Nederland. Hierbij heeft zij gesproken met beheerders en vrijwilligers van opvangcentra voor diverse diersoorten. Esther Ouwehand: “Tijdens gesprekken met mensen uit het veld bleek duidelijk dat hier sprake is van een groot, onderbelicht probleem. De overheid weigert serieuze verantwoordelijkheid te nemen voor de belangrijke maatschappelijke taak om dieren die nergens terecht kunnen onderdak te bieden en de benodigde zorg te verlenen. De asielen en particuliere opvangcentra die deze taak wel op zich hebben genomen worden in veel gevallen aan hun lot overgelaten. Gemeenten betalen of niet of veel te weinig. Het wordt tijd dat de overheid haar zorgplicht voor dieren eindelijk eens serieus gaat invullen.”

Elementen die in ieder geval terug zullen komen in de nota zijn een opvangfonds waar fokkers en dierenspeciaalzaken een bijdrage per verkocht dier in zullen storten en voorstellen voor maatregelen die impulsaankopen van dieren tegengaan. Esther Ouwehand: “De sector zou verantwoordelijk moeten worden gesteld voor haar aandeel in de problematiek. Door schattige konijntjes op ooghoogte van kinderen te plaatsen lokken zij bewust impulsaankopen uit, met alle gevolgen van dien. Uit de miljoenen die verdiend worden aan gezelschapsdieren, kunnen dierenspeciaalzaken en tuincentra best een bijdrage storten in een fonds voor de opvang van dieren.”
De Partij voor de Dieren zal later dit jaar een hoorzitting organiseren, zodat afgevaardigden van diverse dierenopvangcentra rechtstreeks hun kennis en ervaringen kunnen delen met leden van Tweede Kamer. De initiatiefnota zal naar verwachting begin volgend jaar aan de Kamer worden verstuurd.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief