Motie Vestering over natuur­in­clusief bouwen opnemen in het Bouw­be­sluit


27 september 2021

De Kamer,

gehoord beraadslaging,

constaterende dat een groene, biodiverse stad het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren verbetert, en bijdraagt aan het opvangen van hittestress en waterberging,

constaterende dat natuurinclusieve maatregelen nauwelijks kostenverhogend zijn wanneer deze bij het begin van de bouw worden meegenomen,

constaterende dat bouwbedrijven, gemeenten en natuurorganisaties oproepen om drie bouwstenen voor groen in de stad voor alle nieuwe woningen te verplichten: namelijk natuur in de woning, rondom de woning en in de buurt

verzoekt de regering om natuurinclusief bouwen op te nemen in het Bouwbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, JA21, Van Haga