Motie Van Raan over ruimte opnemen voor sterke capa­ci­teits­groei en de NS zich daar op voor laten bereiden


2 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de ernstige klimaatcrisis en het falend klimaatbeleid dat leidt tot een opwarming van mogelijk meer dan 2,8 graden,

constaterende dat het OV in het klimaatbeleid een cruciale rol moet spelen om een belangrijk deel van het slecht te verduurzamen vlieg- en autoverkeer te kunnen vervangen,

constaterende dat dit de komende jaren grote capaciteitsuitbreidingen met zich mee gaat brengen,

verzoekt de regering in de huidige concessie ruimte op te nemen voor sterke capaciteitsgroei en de NS zich daar op voor te laten bereiden,

verzoekt de regering verder bij de volgende begroting deze noodzakelijke systemische verschuiving van luchtvaart en asfalt naar de trein ook terug te laten komen in de verdeling van de financiële middelen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen