Motie Van Raan/Dassen over de soli­da­ri­teits­heffing een struc­tureel karakter geven


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de aangenomen motie-Dassen c.s. over het creëren van een grondslag voor een windfall tax;

constaterende dat de solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven, waarvan de opbrengst bedoeld is voor de compensatie voor de hoge energie- prijzen, van tijdelijke aard is;

constaterende dat Timmermans en de Minister voor Klimaat en Energie hebben gezegd dat de prijzen voor fossiele brandstoffen nooit meer zo laag zullen worden als voor de gascrisis;

constaterende dat ook de klimaatcrisis inmiddels een structureel karakter heeft gekregen;

overwegende dat op de klimaattop die in het teken van loss en damage staat het belang van solidariteit onderstreept wordt;

verzoekt de regering om de solidariteitsheffing een structureel karakter te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Dassen


Status

Verworpen

Voor

Tegen