Motie Van Esch over in kaart brengen hoeveel stik­stof­de­po­sitie de bouw­vrij­stelling heeft veroor­zaakt


14 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 de bouwvrijstelling is vervallen,

constaterende dat er tussen die datum en inwerkingtreding (1 juli 2021) projecten zijn vergund die stikstofdepositie hebben veroorzaakt terwijl dit, achteraf, niet had mogen worden toegestaan,

verzoekt de regering in kaart te brengen hoeveel stikstofdepositie er met de bouwvrijstelling is veroorzaakt,

verzoekt de regering de stikstofdepositie die middels de bouwvrijstelling vergund is maar niet vergund had mogen worden alsnog te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen