Motie Van Esch over alleen nog reclame voor gezonde producten toestaan


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de zoveelste keer uit de Superlijst blijkt dat vrijwel alle supermarkten hun klanten nog steeds tot ongezonde keuzes verleiden,

constaterende dat in reclamefolders nog altijd ruim 80 procent van de producten niet in de gezonde categorie valt,

constaterende dat er momenteel geen regelgeving is wat betreft reclame op ongezonde voeding,

verzoekt de regering alleen nog reclame voor gezonde producten toe te staan en hiervoor een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Tegen