Motie over het van toepassing verklaren van de WTS voor gevallen waarin de schade-uitkering van de verze­keraar achter­blijft


15 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overstromingen in Limburg en Brabant schade hebben veroorzaakt waarvoor de inwoners zich redelijkerwijs niet hadden kunnen verzekeren;

constaterende dat op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) tot 90% van de schade vergoed kan worden;

constaterende dat de Wts voor particulieren die van hun verzekeraar een schade-uitkering krijgen niet van toepassing is;

constaterende dat er particulieren zijn die van hun verzekeraar niet alle schade vergoed krijgen;

verzoekt de regering de Wts van toepassing te verklaren op die gevallen waar de schade-uitkering van de verzekeraar achterblijft op de Wts-uitkering van 90% van de geleden schade,

en gaat over tot de orde van de dag,

Mutluer

Knops

Van Nispen

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

D66, VVD