Motie Bouchal­likht/Van Esch/Beckerman over het mini­ma­li­seren van alle directe en indirecte lozingen van PFAS op het opper­vlak­te­water


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PFAS-stoffen niet thuishoren in het milieu en in het (drink-)water en lozingen van gevaarlijke stoffen daarom zoveel mogelijk moeten worden beperkt,

overwegende dat de EFSA-opinie en de onderzoeken van het RIVM laten zien dat de concentraties PFAS in het milieu meer en sneller moeten worden teruggedrongen,

constaterende dat onderzoek van Deltares laat zien dat de belangrijkste routes van PFAS naar oppervlaktewater via rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen lopen,

constaterende dat deze route via opsporing en vergunningstrajecten op korte termijn goed te minimaliseren is door waterbeheerders,

verzoekt de regering om zo snel mogelijk alle directe én indirecte lozingen van PFAS op oppervlaktewater te identificeren en te minimaliseren via vergunningverlening en verplichte toepassing van Best Beschikbare Technieken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bouchallikht
Van Esch
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, PVV, FVD, VVD