Vragen Wassenberg over een illegale puppy­fa­briek in Eersel, waar het welzijn van honderden honden ernstig wordt geschaad


Indiendatum: 2 nov. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een illegale puppyfabriek in Eersel, waar het welzijn van honderden honden ernstig wordt geschaad

 1. Kent u het bericht ‘Illegale horrorfokker in Eersel ontmaskerd met ruim 500 honden’[1] en de undercoverbeelden die zijn gepubliceerd door House of Animals[2]?
 2. Hoe omschrijft u de wijze waarop honden bij broodfokker en puppyfabriek Kwispel Enzo worden gehouden en gefokt, zoals is te zien op de undercoverbeelden?
 3. Wat vindt u ervan dat op de beelden te zien is dat nodige veterinaire zorg aan zieke en gewonde honden wordt onthouden?
 4. Wat vindt u ervan dat een medewerker aangeeft dat honden elke zes maanden gedekt kunnen worden, terwijl wettelijk gezien honden maar eens per twaalf maanden een nest mogen krijgen?
 5. Klopt het dat op de videobeelden meerdere wetsovertredingen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren te zien zijn, zoals het onthouden van nodige verzorging, het niet beschikken over voldoende bewegingsruimte, onvoldoende bescherming tegen gezondheidsrisico’s en het houden in een stressvolle omgeving?
 6. Wat vindt u ervan dat de honden in hun eigen ontlasting en urine liggen, dat hun drinkwater ernstig vervuild is en dat ze rauw vlees te eten krijgen, dat volgens ooggetuigen in de hokken blijft liggen bij temperaturen tot boven de dertig graden?
 7. Wat vindt u ervan dat er dode varkens open en bloot op het terrein van Kwipsel Enzo liggen?
 8. Klopt het dat deze fokker volgens het bestemmingsplan niet bedrijfsmatig honden mag fokken op deze locatie? Zo ja, waarom gebeurt dit dan toch en waarom is er nooit ingrepen?
 9. Is u bekend hoeveel honden door Kwispel Enzo worden gehouden en hoeveel pups er jaarlijks worden verkocht? Zo nee, waarom niet?
 10. Hoeveel controles zijn door de NVWA, LID en de (dieren)politie uitgevoerd bij deze fokker in de afgelopen vijf jaar? Zijn er bij deze controles misstanden geconstateerd? Zo ja, welke?
 11. Is het juist dat de NVWA heeft aangegeven om onderzoek te doen om de fokker via het bestuursrecht en via het strafrecht aan te pakken, maar vooralsnog niet ingrijpt en eerst ‘een grondig dossier’ wil opbouwen?[3]
 12. Vindt u het te billijken dat een overduidelijke en schandelijke misstand, waarbij het welzijn van honderden honden, waaronder veel pups, ernstig wordt geschaad, ongehinderd door kan gaan, omdat de handhavende instantie ‘een grondig dossier’ wil opbouwen? Waarom wordt dit dossier niet opgebouwd nadat de honden in veiligheid zijn gebracht?
 13. Bent u bereid om, in samenwerking met de NVWA, deze foute fokkerij zo snel mogelijk permanent te sluiten en de honden weg te halen uit deze extreem onveilige omgeving? Zo nee, waarom niet?
 14. Bent u bereid om deze vragen één voor één te beantwoorden binnen de termijn die daarvoor staat, maar in ieder geval ruim vóór de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van LNV?

[1] https://www.animalstoday.nl/illegale-horrorfokker-eersel-500-honden/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=PAsrwRZgu7E
[3] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren/dierenwelzijnsorganisatie-stuit-op-illegale-puppyfabriek