Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

21 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

Plan B voor gemeente Utrecht

De Partij voor de Dieren komt op voor mens én dier. Ook bij het maken van keuzes in Utrecht. We zijn zelfs de enige politieke partij in Utrecht die dat doet. Want wij vinden kwaliteit van leven het belangrijkst.

Verandering
Er worden steeds meer dieren opgesloten in megastallen. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. En bomen en groen verdwijnen. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Open ruimtes worden parkeerplekken, of verkocht aan bedrijven die er gaan bouwen. De kwaliteit van ons leven gaat daardoor achteruit. Dat willen wij veranderen!

Leefbare gemeente
We moeten andere keuzes maken voor een leefbare gemeente. Zoals kiezen voor groene straten. En zorgen voor schone lucht en schoon water. We moeten iets doen tegen de veranderingen van het klimaat. Want daar merken we ook de gevolgen van in Utrecht. We vinden ook dat we het gebruik van dieren moeten verminderen voor voedsel, kleding of iemand anders plezier.

Duurzame keuzes
Utrecht wordt hét voorbeeld van een plek waar we duurzame keuzes maken. Als jij dat wilt. Pas dan gaat onze kwaliteit van leven omhoog. En krijgt ons leven meer waarde met meer aandacht voor elkaar. Pas dan leven we ontspannen en met meer zekerheid.

Ben jij het eens met onze idealen over een gemeente waar mensen én dieren goed samenleven? Maak dan op 21 maart samen met ons een duurzame keuze. Verbeter de wereld, begin in Utrecht.


Onze belangrijkste punten voor Utrecht zijn:

  • De groei van de stad moet niet het doel zijn. Utrecht stopt met het denken dat groeien de oplossing is en zorgt voor een leefbare stad voor mensen en dieren.
  • Er worden geen evenementen met dieren meer georganiseerd in Utrecht.
  • Stop de ‘festivalisering’! Evenementen in parken en natuurgebieden moeten geen negatieve invloed hebben op dieren, natuur en mensen die er vlakbij wonen.
  • In Utrecht moet 75 vierkante meter groen per woning binnen de bebouwde kom komen en er komen alleen nog maar diervriendelijke en duurzame gebouwen.
  • Uiterlijk in 2030 is Utrecht klimaatneutraal en afvalvrij. We willen dat er per buurt een plan komt voor het klimaat en dit plan gaat bijvoorbeeld over energiebesparing en het overgaan naar duurzame energie, zoals zonnepanelen.
  • Utrecht moet genoeg betalen om dieren in de dierenopvang te helpen en verzorgen.
  • In Utrecht komt er minder ruimte voor auto’s en het centrum wordt autovrij (behalve voor auto’s voor bijvoorbeeld mindervaliden)
  • De gemeente helpt achtergestelde groepen en pakt alle vormen van discriminatie aan.
  • Utrecht moet ervoor zorgen dat ouderen, mensen met een beperking, mensen die zorg nodig hebben en kinderen goede en persoonlijke zorg krijgen in hun eigen omgeving.
  • De PvdD vindt privacy van burgers heel belangrijk en is tegen de Sleepwet waarmee het internet mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.