Behoud beschermde status van de wolf


De wolf is terug in Nederland en dat is geweldig nieuws. Het is namelijk een aanwinst voor de natuur en helemaal geen gevaar voor de mens, natuur of vee. Wolven zijn van nature schuw en zal de mensen juist uit de weg gaan.

Onderzoek laat zien dat wolven voor meer dan 90% zwakke hoefdieren in het wild eten. Hierdoor blijft wintersterfte uit en veranderen hoefdieren hun gedrag waardoor zeldzame planten kunnen kiemen. Bovendien zijn de kadavers van de hoefdieren weer voer voor andere soorten, zoals de vos en de das. Daarnaast laat onderzoek ook zien dat een dodelijk aanval door wolven zeer zeldzaam is.

Door intensieve bejaging verdween de wolf eeuwen geleden uit grote delen van Europa. Om de wolf van uitsterven te redden is deze sinds 1982 beschermd in Europa. Sinds 2012 staat de wolf op initiatief van de Partij voor de Dieren in Nederland op de lijst met inheemse beschermde soorten. Dit betekent dat hij niet verjaagd, gevangen of gedood mag worden. Nu is de wolf terug in Nederland, en de verwachting is dat hij zal blijven. De Partij voor de Dieren streeft naar het behouden van de beschermde status van de wolf. Er moet streng gehandhaafd gaan worden om illegale bejaging te voorkomen. Daarnaast is goede voorlichting aan het publiek en dan met name aan wandelaars en hondenbezitters belangrijk. Ook maatregelen om schapen en geiten te beschermen zijn van belang. De wolf eet vooral reeën en zwijnen.

Het is belangrijk dat boeren hun schapen goed beschermen. Die schapen worden overigens veel meer bedreigd door loslopende honden dan door wolven. Die bescherming kan door een schrikdraadraster om de weide te plaatsen en de schapen ‘s nachts in een stal te houden.

Het standpunt Behoud beschermde status van de wolf is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws