Geef dieren de ruimte, stop de jacht


Onze idealen

 • De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid.
 • In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen om dringende redenen, bijvoorbeeld als een dier uitzichtloos of ernstig lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan de overheid een uitzondering maken na raadpleging van onafhankelijke deskundigen. De ontheffing hiervoor wordt alleen door de landelijke overheid afgegeven, niet door provincies.
 • De landelijke lijst van vrij bejaagbare soorten wordt afgeschaft. Er komt een verbod op het doden van in het wild levende dieren door hobbyjagers. De Wet natuurbescherming wordt aangepast tot wet die echt de natuur beschermt.
 • Het vangen van dieren uit het wild of het uitzetten van dieren ten behoeve van de jacht en de illegale jacht worden aangepakt met meer veldtoezicht en strengere straffen. Jagers krijgen eerder dan nu het geval is een levenslang jachtverbod bij ernstige wetsovertredingen.
 • Jachttoezichthouders en andere buitengewoon opsporingsambtenaren mogen niet in dienst zijn bij de jachthouders op wie ze toezicht moeten uitoefenen. Faunabeheereenheden (jagersclubs) worden afgeschaft.
 • Het organiseren van jachttoerisme in binnen- en buitenland wordt verboden, evenals het adverteren voor deze activiteiten.
 • Dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.
 • Er komt een landelijk dekkend netwerk van zorg voor in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt, waarbij jagers niet langer betrokken zijn vanwege hun dubbele agenda.
 • Dieren krijgen de ruimte, rust en bescherming om te leven naar hun aard. Natuurgebieden worden verbonden om migratie mogelijk te maken en de populatiedynamiek in balans te houden.
 • Wolven vormen een verrijking van de natuur in Nederland en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Schapenhouders en boeren krijgen voorlichting over het beschermen van hun dieren zonder wolven te doden. Voor preventie komt subsidie waar dat nodig is.
 • De koning stopt met jagen en het Koninklijk Jachtdepartement wordt niet langer gesubsidieerd. Het Kroondomein blijft het gehele jaar open voor publiek.

De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De leefruimte van dieren wordt steeds verder ingeperkt en wanneer er mensen in de buurt van dieren komen krijgen dieren vervolgens de schuld als er overlast is. Dat is de wereld op z’n kop. Onder het mom van ‘populatiebeheer’ schieten hobbyjagers jaarlijks in Nederland twee miljoen dieren dood. Eenzelfde hoeveelheid wordt aangeschoten en raakt ernstig gewond. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groeps- hiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de wrede jacht op dieren, en dat dieren weer de ruimte krijgen om in de natuur te leven naar hun aard.

Het standpunt Geef dieren de ruimte, stop de jacht is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet