Bescherming Caribisch Neder­landse natuur


Onze idealen

  • De Rijksoverheid draagt via regels, handhaving, kennis en financiële steun bij aan het behoud, de bescherming en de versterking van de natuur op en rond de Caribisch Nederlandse eilanden.
  • Bescherming van de koraalriffen krijgt hoge prioriteit. De verkoop en import van oxybenzonhoudende zonnebrandcrèmes wordt verboden ter bescherming van koraalriffen.
  • Het Rijk investeert in de snelle aanleg van goede afvalwaterzuiveringen op de eilanden, zodat die gelijkwaardig zijn aan Europese en Nederlandse standaarden, om rampzalige gevolgen voor het koraal tegen te gaan.
  • Activiteiten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit worden niet gefinancierd met Nederlands belastinggeld.
  • In het wild levende dieren en loslopende dieren op de eilanden, zoals ezels, honden en katten, krijgen optimale bescherming. Er komt een chipplicht voor honden en katten, en het Rijk financiert een sterilisatie- en castratie-programma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen.
  • De Rijksoverheid zorgt voor voldoende financiering om gewonde, zieke en hulpbehoevende dieren op te kunnen vangen in gespecialiseerde opvangcentra.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere Nederlandse gemeenten en eilanden met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren. Er komen koraalriffen, zeldzame wilde orchideeën en meer dan 10.000 diersoorten voor, waaronder flamingo’s, leguanen en zeeschildpadden. Door overbevissing, klimaatverandering, verzuring van het oceaanwater door erin oplossend CO2, baggerwerkzaamheden, erosie, toerisme en slechte afvalwaterzuivering, wordt deze unieke natuur met haar vele diersoorten bedreigd.

Het standpunt Bescherming Caribisch Nederlandse natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners