Banken aan banden


Onze idealen

  • Banken worden opgedeeld in nutsbanken voor betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening, en zakenbanken. In geval van een crisis zijn de publieke functies dan eenvoudiger overeind te houden, zonder dat zakenbanken gered hoeven te worden met belastinggeld.
  • De overheden en uitvoeringsorganisaties gaan bij een duurzame bank bankieren.
  • De kapitaalbuffers van Nederlandse banken worden veel hoger dan ze nu zijn. Daardoor zijn banken beter bestand tegen schokken en crises.
  • Bonussen horen in de financiële sector niet meer thuis. Dat past immers niet bij de maatschappelijke functie. Er wordt op toegezien dat bonussen niet via omwegen alsnog verstrekt worden.
  • Er worden concrete plannen gemaakt voor een nieuw democratisch en transparant systeem van geldcreatie. Banken hebben immers een monopolie op geldcreatie en verdienen daar goed aan. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het rapport Geld en schuld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  • Vanuit haar platformfunctie bevordert de EU een gecoördineerde totstandkoming van bankenbelastingen en belastingen op financiële transacties in de lidstaten.
  • Nederland stopt het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar. Tegelijkertijd zal ze op Europees niveau aandringen bij andere lidstaten hetzelfde te doen. Onderzocht wordt hoe een belasting op financiële transacties kan bijdragen aan meer duurzame investeringen en hoe zogeheten patient capital (geld dat geïnvesteerd wordt in sectoren die niet onmiddellijk rendement opleveren), fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Banken regelen het betalingsverkeer, beheren het spaargeld van mensen en verstrekken kredieten aan bedrijven. Dat zijn nutsfuncties die belangrijk zijn voor de hele samenleving. Deze nutsfuncties moeten gescheiden worden van de risicovolle taken van banken. Banken moeten gestimuleerd worden om te investeren in wat waardevol is en hun geld niet gebruiken om te investeren in schadelijke activiteiten.

De Partij voor de Dieren wil dat banken met nutsfuncties in crisistijden overeind blijven, maar dat banken die geen nutsfunctie hebben, niet door de overheid worden gered als zij zichzelf in de problemen hebben gebracht. Geld dat wordt geïnvesteerd in langjarige investeringen in een betere wereld wordt minder belast. Geld dat wordt gebruikt om op korte termijn vluchtig rendement op te leveren wordt juist zwaarder belast.

Het standpunt Banken aan banden is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer