Meldpunt Festivaloverlast

Partij voor de Dieren Utrecht start deze zomer een Meldpunt Festivaloverlast. Het komt namelijk té vaak voor dat inwoners bij de gemeente overlast melden van festivals en evenementen, maar dat er met hun melding helemaal niets gebeurt.

Onlangs zei het college van B&W nog dat de gemeente prima bereikbaar is voor klachten via het telefoonnummer 14030, en dat er na melding altijd een toezichthouder wordt gestuurd naar een evenement. De Partij voor de Dieren wil weten in hoeverre dit klopt en opent daarom een meldpunt. 

Afval op de werven een dag na de Utrecht Canal Pride, 17 juni 2018

Ben je inwoner van Utrecht en ervaar je deze zomer overlast of heb je overlast ervaren van een festival of een evenement dat in Utrecht plaatsvindt/plaatsvond (en dat kan zijn: lawaai, afval, stank, schade aan omgeving/ecologie, dierenmishandeling etc.)?

Bel dan in eerste instantie met 14030 om je klacht in te dienen en te eisen dat een toezichthouder naar de locatie gaat om maatregelen te nemen. Laat ons daarna weten hoe de melding door de gemeente is opgepakt en afgehandeld. Stuur ons een mail via partijvoordedieren@raad.utrecht.nl of vul het formulier hieronder in. Laat ons weten of: 

- de gemeente daadwerkelijk bereikbaar was/heb je een echt persoon gesproken; 
- de gemeente je klacht serieus nam en een toezichthouder naar het festival stuurde;
- er vervolgens ook iets met je klacht gedaan is;
- je van de gemeente feedback kreeg over je klacht.  

Aan het einde van de zomer zal Partij voor de Dieren Utrecht alle meldingen bekijken en hier zo mogelijk politieke consequenties aan verbinden. 

Meldpunt Evenementenoverlast

Ja
Nee
Ja
Nee

Het festival Zomerkriebels vond in 2014 plaats in de Ecologische Hoofdstructuur in het Gagelbos 

Zwerfafval in het Julianapark, mei 2018

Afval in het water een dag na de Utrecht Canal Pride, 17 juni 2018

Het meldpunt Festivaloverlast is opgezet om een beeld te krijgen van het aantal meldingen van overlast en hoe met deze meldingen door de gemeente wordt omgegaan. Het meldpunt is niet in staat om de ervaren overlast te verhelpen. Wij zullen wel alle klachten over de afhandeling van de gemeente verzamelen en onderzoeken. Aan het einde van de zomer kunnen we constateren hoe adequaat de gemeente omgaat met ieders klachten.