Over de fractie

Hieronder kunt u meer informatie vinden over onze gemeenteraadsleden, fractiemedewerkers en commissievolgers. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereiken via 030-286 00 04. Bij geen gehoor: kijk hier.

Voor de pers: voor vragen en interviews kunt u bellen met persvoorlichter Saskia Oskam via 06-103 875 27

Vlnr: fractiemedewerker Saskia Oskam, raadslid Eva van Esch, fractiemedewerker Anne Sasbrink en raadslid Maarten van Heuven

Eva van Esch, raadslid en fractievoorzitter


Foto: Maarten Nauw

Eva van Esch (1986) werkt naast haar raadslidmaatschap als communicatiemedewerker en social media manager op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Ze studeerde HBO Journalistiek en volgde een master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor haar studie liep ze stage bij Natuur en Milieu en ze voerde haar masterscriptie uit bij Milieu Centraal. Eva: “Utrecht is bij uitstek een stad waar we een mooie rol vervullen als aanjager van andere politieke partijen, omdat het al een groen karakter heeft, maar er nog behoorlijk veel werk te verzetten is om Utrecht écht dier-, natuur- en milieuvriendelijk te maken.”

Dossiers: Openbare Ruimte en Groen, Wonen, Vastgoed, Monumenten en Erfgoed, Grondzaken, Internationale Zaken, Leidsche Rijn, Bestuursinformatie, Burgerzaken, Juridische Zaken, Ombudszaken, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening en Communicatie.

Maarten van Heuven, raadslid


Foto: Maarten Nauw

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is behalve raadslid ook redacteur voor het VPRO-muziekprogramma Vrije Geluiden. Hij is raadslid geworden voor de Utrechtse Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu. "Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was voor zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie.

Dossiers: Duurzaamheid, Milieu, Verkeer en Mobiliteit, Cultuur, Bibliotheek, Citymarketing, Economie, Regiozaken, Sport, Financiën.

Saskia Oskam, fractiemedewerker en persvoorlichter


Foto: Maarten Nauw

Saskia Oskam (1978) studeerde HBO Communicatiemanagement in Utrecht en werkt naast het fractiewerk als persvoorlichter en social media manager bij MIND en MIND Korrelatie in Amersfoort. In het verleden werkte ze o.m. als voorlichter en campagnecoördinator bij CAS International (Comité Anti Stierenvechten) en als persvoorlichter bij Stichting AAP. Saskia: “Utrecht werkt aan een duurzame gemeente, maar de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat het college en de raad er nog een grote schep bovenop doen. Vooral op het gebied van (aandacht voor) dierenwelzijn is er nog aardig wat te verbeteren.”

Dossiers: Dierenwelzijn, Jeugd, Openbare Orde en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht Werken en Participatie, Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning.

Saskia werkt op maandag en woensdag op de fractie.

Anne Sasbrink, fractiemedewerker


Foto: Maarten Nauw

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar fractiewerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”.

Dossiers: Ruimtelijke Ordening, Stationsgebied, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Anne werkt op maandag, dinsdag en donderdag op de fractie.

Donna Stolwijk, fractieondersteuner

Donna (1991) werkt naast haar werk als fractieondersteuner bij MVO Nederland. Daar helpt ze bedrijven inzicht te krijgen in de mogelijke sociale of milieuschade die zij aan kunnen richten in het buitenland, door hun handelsactiviteiten. Donna: "Utrecht moet écht groener worden. Niet alsmaar meer beton, meer stenen en meer asfalt, maar juist meer aandacht voor de kwaliteit van de omgeving en de leefbaarheid. Ook zie ik graag dat Utrecht een voorbeeldstad wordt en in 2030 klimaatneutraal is."

Donna werkt op dinsdag op de fractie.

Joost Heilbron, fractiemedewerker

Joost woont sinds 2012 in Utrecht. Voor de kost organiseert hij bijeenkomsten en congressen bij de VVM - Netwerk van Milieuprofessionals. In zijn vrije tijd begeleidt hij bij Scouting Ben Labre in De Bilt een groep Rowans. Hij is graag in de natuur en wandelt graag, op bijvoorbeeld de Veluwe of de Utrechtse Heuvelrug. Toen hij acht jaar oud was, besloot hij vegetariër te worden. Vijftien jaar later, in 2003, kreeg de Partij voor de Dieren bíjna een zetel in de Tweede Kamer. Hij bedacht toen dat zijn persoonlijke keuze voor een duurzame levensstijl, slechts een druppel op een gloeiende plaat is als je een eenling blijft. Sindsdien is hij lid, en toen ook maar meteen actief geworden.

Laura van Roekel, fractiemedewerker

Laura (1995) is masterstudent sociale- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en werkt daarnaast als onderzoeksmedewerker bij de Landelijke Studentenvakbond. Ze wil zich graag inzetten om Utrecht groener, duurzamer en diervriendelijker te maken. “Utrecht is een mooie stad, maar wel versteend. Meer groen is hard nodig voor onze volksgezondheid, dieren en om hittestress tegen te gaan.” Laura was voorheen actief bij PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.