Stevige actie nodig in strijd tegen de plastic soep


21 augustus 2020

Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet veel meer moet doen om plastic vervuiling zo snel mogelijk te verminderen. “De aanpak van de afgelopen decennia heeft alleen maar geleid tot meer verpakkingen en meer zwerfafval. Dat komt omdat het kabinetsbeleid tot stand komt in overleg met de verpakkingsindustrie, die voornamelijk opkomt voor haar eigen financiële belangen. Tijd dat de overheid haar beleid afstemt op de adviezen van milieuorganisaties”, zegt Kamerlid Eva van Esch, die Kamervragen heeft gesteld.

Uit het recent verschenen rapport ‘Breaking the Plastic Wave’ blijkt dat er in 2040 wereldwijd drie keer zoveel plastic per jaar in de oceaan terecht kan komen dan nu. De maatregelen die regeringen beloofd hebben te zullen nemen zouden die toename met slechts 7 procent afremmen. Daarom zijn stevigere maatregelen nodig, waarbij niet gewacht hoeft te worden op technische wondermiddelen of nieuwe innovaties, stelt het rapport. We kunnen nu al 80 procent van de plastic vervuiling terugdringen.

Van Esch: “Het probleem van de plastic soep en plastic vervuiling moet bij de bron aangepakt worden. Inzamelen en recyclen is niet genoeg. Op dit moment gebruiken we in Nederland 26 miljard plastic verpakkingen per jaar en dat worden er elk jaar maar liefst 100 miljoen meer. Die aantallen verpakkingen én het volume per verpakking moeten snel omlaag. Dat kan alleen als de staatssecretaris haar samenwerking met de verpakkingsindustrie stopt en van de vrijwillige afspraken verplichte maatregelen maakt. Het moet bij de regering doordringen dat stevige actie nodig is.”