Kamer­vragen over afschot tien­tallen dieren rond Airport Groningen


18 februari 2020

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en I&W over de toestemming die de provincie Drenthe heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten rond Groningen Airport Eelde. “Onacceptabel om 67 diersoorten, waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, zomaar af te knallen”, zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan.

De provincie Drenthe heeft toestemming gegeven om de jacht te openen op 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren, waaronder vossen, katten, wasberen, kieviten, aalscholvers, fazanten, patrijzen, wulpen, roeken en andere (bedreigde) diersoorten. “De luchtvaart zorgt voor een toenemend veiligheidsprobleem voor de levens van diverse diersoorten. Dan is het de omgekeerde wereld deze dieren zomaar af te schieten”, vindt Van Raan, die forse kritiek heeft op de provincie Drenthe. “Ik zie onvoldoende onderbouwing dat het afschot van deze dieren in het belang is van de openbare veiligheid. Ook staat het schieten van tientallen diersoorten op gespannen voet met de wettelijke zorgplicht van de overheid voor alle in het wild levende dieren.”

Van Raan vraagt zich ook af hoe de jagers het onderscheid gaan maken tussen diersoorten waar wel en waar geen ontheffing voor is gegeven. “En hoe zien de jagers het verschil tussen een verwilderde huiskat en een huiskat met een thuis?”

Van Raan vindt dat de ministers van LNV en I&W de provincie Drenthe moeten aanmoedigen om deze ontheffing in te trekken. “Als de ministers zich daadwerkelijk zorgen maken om onze veiligheid dan moet het kabinet inzetten op een stevige krimp van de luchtvaart. Beter voor mens én dier.”