Kabinet erkent relatie dieren­mis­han­deling huiselijk geweld


9 februari 2015

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld zal dit jaar worden meegenomen in de voorlichtingscampagne over huiselijk geweld. Dit heeft het kabinet vandaag in haar voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties aan de Tweede Kamer laten weten. Aanleiding was het verzoek van de Partij voor de Dieren om te bekijken of dierenmishandeling betrokken kan worden bij de publiekscampagne Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor.

Naast informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling, zal nu ook de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht worden gebracht in de publiekscampagne Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Staatssecretaris Van Rijn laat in zijn brief aan de Kamer weten dat het belangrijk is om het bewustzijn hierover te vergroten.

De Partij voor de Dieren heeft in de debatten herhaaldelijk aangedrongen op de erkenning dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Thieme: “Uit onderzoek blijkt dat er bij een derde van het aantal geconstateerde gevallen van dierenmishandeling sprake is van huiselijk geweld. Het is goed dat deze signalen nu opgepakt worden zodat geweld tegen mens en dier in de toekomst op tijd gesignaleerd wordt.”

Meldcode
Thieme heeft ook gepleit voor een meldcode bij dierenmishandeling. Staatssecretaris Van Rijn gaat nu onderzoeken of de meldcode huiselijk geweld uitgebreid kan worden met een meldcode dierenmishandeling. Later dit jaar wordt duidelijk of er aanpassingen gedaan worden.

Opvang mens en dier
Steeds meer opvanginstellingen zien dat er behoefte bestaat aan opvangmogelijkheden voor huisdieren. De Partij voor de Dieren heeft eerder aandacht gevraagd voor de opvangplekken voor dieren uit een situatie waarbij slachtoffers van huiselijk geweld uit huis zijn gevlucht. Het kabinet heeft laten weten dat er pilots gestart zijn om te kijken hoe opvang van dieren bij slachtoffers van geweld in huiselijke kring goed kan worden geregeld.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief