Nieuws

Vuurwerkshow Piekenkermis afgeblazen

23-06-2017
De Partij voor de Dieren reageert verheugd op het nieuws dat de vuurwerkshow tijdens de Piekenkermis ook dit jaar niet doorgaat. Vandaag maakte burgemeester Van Zanen in een memo bekend dat de aanvraag voor de show is ingetrokken. Van Zanen schrijft ook...

Strijd zet zich voort voor vervangen rubberkorrels in kunstgras

08-06-2017
Uit recent verschenen onderzoek in opdracht van onder meer de gemeente Utrecht blijkt dat per kunstgrasveld per jaar meer dan 100 kilo schadelijk instrooimateriaal in de omgeving van de velden terechtkomt. Dat heeft ernstige gevolgen voor het milieu...

Partij voor de Dieren roept op om illegale hengelaars te melden

08-06-2017
Dankzij pleidooien van de Partij voor de Dieren maakte het college van B&W van Utrecht enige tijd geleden bekend dat er in Utrecht meer hengelvrije zones zijn bijgekomen. Dit is onder meer het geval in alle Utrechtse parken en bij volkstuinen. De Partij...

Eerste Meat free Thursday op stadhuis

02-06-2017
Utrechtse raadsleden, fractiemedewerkers, college van B&W en griffiemedewerkers hadden donderdagavond, voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota, voor het eerst een geheel vegetarisch diner, verzorgd door The Good Food Kitchen uit...

Gemeente Utrecht plaatst borden tegen dump van 'eendenbrood'

18-05-2017
De gemeente Utrecht heeft vandaag borden geplaatst om mensen te vragen geen brood te dumpen voor eenden en andere vogels. Al in augustus 2016 vroegen de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie aandacht voor de overdaad aan 'eendjesbrood' bij vijvers...

PvdD voelt wethouder aan de tand over Diervriendelijk Bouwen

12-05-2017
Op 11 mei 2017 spraken de gemeenteraad en de wethouder Dierenwelzijn/Bouwen op initiatief van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over diervriendelijk bouwen in Utrecht. Aanleiding hiervoor was een plan van het college van B&W dat net een ontheffing...

Dierenwelzijn op agenda college gezet

19-04-2017
Het Jaarverslag Dierenwelzijn 2016 is af. Dit jaarverslag bevat steeds meer informatie over dieren die in Utrecht verblijven en wat de gemeente voor/met hen doet. Dit is het resultaat van inspanningen van de Partij voor de Dieren richting het college van...

 
Volgende pagina