Motie Vestering over het aanleggen van extra groen­ge­bieden bij grote steden


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat groen in en om de stad schaars is, gezien de drukte in natuurgebieden,

verzoekt de regering om extra groengebieden aan te leggen bij de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen