Motie Van Raan over inter­ven­tie­be­voegdheid van de kustwacht


24 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, ondanks waarschuwingen van de Kustwacht, schepen bij stormachtig weer nog steeds gebruikmaken van de zuidelijke route;

constaterende dat de Kustwacht als autoriteit het beste per geval kan bepalen of er opgetreden dient te worden;

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert de Kustwacht de taken, bevoegdheden en middelen te geven die nodig zijn om containerschepen te begeleiden zodat schepen onder alle golf- en weersomstandigheden veilig langs de Waddeneilanden kunnen varen;

verzoekt de regering om na afronding van het MARIN onderzoek zo snel mogelijk de Kustwacht de mogelijkheid te geven om bindende adviezen en de mogelijkheid om schepen te begeleiden tijdens een storm te geven;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen