Motie Van Raan en Van Esch over stoppen met de verbreding van de A27 bij Amel­is­weerd


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de voorgenomen verbreding van de A27 een kostbaar deel historische natuur in Amelisweerd verloren zal gaan, en dit niet valt te repareren met natuurcompensatie,

constaterende dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen beter weten in blijft inzetten op meer asfalt en weigert om de consequenties van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te erkennen,

verzoekt de regering onmiddellijk te stoppen met de voorbereidingen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GKrol, Van Haga