Motie Van Esch/Bromet over herge­bruik van water en/of gebruik van grijs water de norm maken voor nieuw­bouw­wo­ningen


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de drinkwaterbedrijven oproepen tot snelle actie om de beschikbaarheid van water in de toekomst te kunnen garanderen,

constaterende dat, naast de industrie en de veehouderij, ook in de gebouwde omgeving veel minder water verbruikt kan worden,

verzoekt de regering op korte termijn het hergebruik van water en/of gebruik van grijs water voor nieuwbouwwoningen tot norm te maken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Bromet


Status

Ingediend

Voor

Tegen