Motie Van Esch/Bouchal­likht over het instellen van rijks­toe­zicht op omge­vings­diensten


28 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie Van Aartsen concludeerde dat regie door het Rijk in het huidige stelsel ontbreekt,

constaterende dat de aanbeveling van de commissie Van Aartsen die dit moet rechttrekken het instellen van rijkstoezicht door de ILT is,

constaterende dat de staatssecretaris deze aanbeveling slechts deels uitvoert, waardoor de ILT een veel kleinere rol krijg in tegenstelling tot wat de aanbeveling voorschrijft,

overwegende dat het noodzakelijk is om rijkstoezicht in te stellen om de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen,

verzoekt de regering de aanbeveling over het instellen van rijkstoezicht door de ILT volledig uit te voeren zoals de commissie Van Aartsen dit bedoeld heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Bouchallikht


Status

Ingediend

Voor

Tegen