Motie Ouwehand: zorg dragen dat werke­lijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend wordt bij burgers


18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Landbouw, net als haar voorgangers, het van groot belang acht dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt;

overwegende dat er een grote kloof bestaat tussen het beeld dat consumenten wordt voorgespiegeld en de realiteit voor de dieren in de veehouderij;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend wordt bij burgers en daartoe een voorstel aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK