Motie Futselaar/Wassenberg over de jacht niet uitzon­deren van de avondklok


11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging.

constaterende dat er een uitzondering is gemaakt bij de avondklok voor sommige vormen van jacht;

verzoekt de regering jacht niet uit te zonderen van de avondklok,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, GKrol