Amen­dement Bromet/Ouwehand over het verder verhogen van het afro­mings­per­centage


29 mei 2019

35 208

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt “80 procent” vervangen door “70 procent”.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 77b “80 procent” vervangen door “70 procent”.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het afromingspercentage verder wordt verhoogd 30 procent.

Bromet

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP